2.png

Internet không kỳ diệu như người ta tưởng

  Các nước phát triển đang gặp phải vấn đề lão hóa. Khi một lớp thế hệ đến tuổi nghỉ hưu, kích thước của lực lượng lao động ở nhiều nơi bị trì trệ và thu nhỏ. Vì vậy, việc tạo ra tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải có một sự cải thiện rất lớn trong năng suất.

An ninh trên internet đang bị bỏ ngỏ?

   Các doanh nghiệp nước ngoài như Whatsapp, Viber, WeChat… đang cung cấp dịch vụ thoại và sms trên hạ tầng băng rộng của Việt Nam, nhưng lại không phải chịu bất cứ ràng buộc về pháp lý, điều này tạo nên quan ngại về vấn đề an ninh và chủ quyền quốc gia trên internet.